Pneumokoki są przyczyną śmierci dzieci, głównie w krajach rozwijających się. Z kolei w krajach rozwiniętych pneumokoki stanowią problem dla osób w wieku podeszłym. Zakażenie może przebiegać z różną intensywnością, jednak w przypadku jednoczesnego zakażenia wirusem HIV, anemii sierpowatej, choroba jest bardzo gwałtowna. Szczepienia przeciw pneumokokom są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania kolejnym zakażeniom. O konieczności wykonywania szczepień świadczy fakt, że obecnie nie ma żadnego, równie efektywnego środka profilaktycznego.

Jedną z najczęściej stosowanych szczepionek jest szczepionka polisacharydowa. Uważa się, że jej skuteczność nie należy do najwyższych. Szczepionki polisacharydowe podawane są osobom zdrowym w podeszłym wieku. Ponadto ten typ szczepionki jest wskazany dla osób, u których występuje niewydolność narządów oraz poszczególne zaburzenia odporności. Zgodnie z obecnymi założeniami szczepionki te mogą być podawane dzieciom, które znajdują się w grupie wysokiego ryzyka.

Szczepionki polisacharydowe nie są wskazane dla mniejszych dzieci, co spowodowane jest ich umiarkowaną skutecznością. Większy zakres zastosowań posiadają szczepionki skoniungowane. Szczepionki te mogą być podawane nawet małym dzieciom. Uważa się, że dzięki nim istnieje realna szansa na ograniczenie liczby zachorowań. Z tego powodu programy szczepień przeciw pneumokokom są stopniowo wprowadzane do wielu krajów.

Odpowiedni rodzaj szczepionki dobierany jest ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *