Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby przeciwdziałać tężcowi we wszystkich grupach wiekowych. Założenia te obejmują zarówno osoby dorosłe, jak i noworodki. Najskuteczniejszym środkiem profilaktycznym są szczepionki. Obecnie dostępne szczepionki przeciw tej chorobie zawierają poszczególne typy toksoidów tężcowych. Zaleca się, aby określone szczepionki były podawane już w pierwszych tygodniach życia.

Wskazane jest także podanie kolejnej dawki w określonym czasie. W niektórych krajach panuje obowiązek aplikacji nawet czterech dawek szczepionki przeciw tężcowi. Tężec jest szczególnie niebezpieczny dla noworodków. Poszczególne instytucje zalecają, aby kobietom ciężarnym podawać dwie dawki szczepionki przeciw chorobie. Ma to zapobiegać wysokiej śmiertelności noworodków z powodu tężca.

Warto wspomnieć, że bezpieczeństwo zdrowotne noworodków uzależnione jest od odporności matki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masowe szczepienia przeciw tężcowi stosowane są we wszystkich krajach europejskich. W niektórych krajach wprowadzono przepisy o podawaniu dorosłym dawek przypominających. Jedynym przeciwwskazaniem do aplikacji szczepionki jest wcześniejsza reakcja anafilaktyczna, która wystąpiła po otrzymaniu poprzedniej dawki. Możliwe działania niepożądane mają zazwyczaj łagodny charakter.

Szczepionki przeciw tężcowi uznawane są za bezpieczne oraz bardzo skuteczne. Zachorowalność na tężec dotyczy osób w każdej grupie wiekowej i o różnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *